Akcijske / TOP ponude
Poštovani posetioci,
na ovoj stranici možete pogledati publikovane AKCIJSKE i
TOP PONUDE, koje izlaze više puta u toku godine.
 Akcijske ponude
  Hellma / Amarell
 Laboratorijsko staklo, Glassco Aktivnost vode, NOVASINA 
 Konduktometrijski standardi - Hamilton, Reagecon
 Kivete, Termometri / Helma, Amarell
Laboratorijsko staklo, Glassco
Određivanje aktivnosti vode, NOVASINAMagnetne mešalice, mešalice, šejkeri, mlinovi... IKA
 Mycoplazma IES kit, Autobio
 Aflatoksini, Mikotoksini, CHARM E-coli, Charm
 Infuzione i špric pumpe, Ampall
Mycoplazma ies kit, Autobio
 Određivanje aflatoksina i mikotoksina, Charm E-coli, Charm Cardiology, Randox
 CHECKIT komparator, Lovibond
 Bezplameni infracrveni sterilizator, Biobase Laminarne komore, Faster Oscilatorna autopsijska testera, Kugel Gasni analizatori, TESTO
CHECKIT komparator, LovibondBezplameni infracrveni sterilizator, BiobaseLaminarne komore, Faster
 Oscilatorna autopsijska testera, KugelGasni analizatori, TESTO
 
 TOP ponude
Potrošni laboratorijski materijal
   TOPpotrošni 3 DISPOLABHEM-prodajna pomuda 
 TOP PotrošniTOP Potrošni2 TOP Potrošni 3


DISPOLABHEM
- prodajna ponuda 2015

 
 Laboratorijski aparati i instrumenti
 Tuttnauer - autoklaviMemmert_kontrola temperature_prehrambena industrijaRadwag vage
OHAUS LaboratoryAnoxomat
Autoklavi - Tuttnauer

Memmert_kontrola temperature_prehrambena industrija

Radwag - vage vrhunskih performansi
 
   

Laminarne komore - Faste
r

Destilacija vodenom parom:
Vapodest 200
Vapodest 300
Vapodest 400
Vapodest 450
   
  Spektroskopski i hromatografski instrumenati, prateća oprema i potrošni materijal
    
 TOP Analytica TOP Analytica II TOP Analytica 2010 / 2011
Perkin Elmer -
for better results

PerkinElmer-INFICON
 Oprema za apoteke i galenske laboratorije
Oprema za apoteke   

Oprema za apoteke i galenske laboratorije

Autoklavi-Tuttnauer-Pharma
   
Laboratorijska oprema i potrošni materijal za kontrolu kvaliteta hrane i vode
Žito-mlinska - 2010
Mlekarska-2010Meso-2010Stočna hrana-2010Alkoholna-2010
Žito-mlinska-2011Mlekarska- 2011Meso-2011Industrija pića 2011VINO 2011
Žito-mlinska 2012Mlekarska- 2012Meso- 2012Vino 2012
TOP Žito-mlinska industrija 2013-2014 TOP Mleko i mlečni proizvodi 2013-2014 TOP meso i prerađevine 2013-2014 TOP Vino 2013-2014  
TOP zito-mlinska 2015

TOP Žito-mlinska industrija 2015

TOP Mleko i mlečni proizvodi 2015

TOP meso i prerađevine 2015

TOP Vino 2015

BioPro -
Uzorkovanje
žitarica
      
 Refraktometri
priručnik
    
Oprema za medicinsku dijagnostiku
 
TOP INTERNA MEDICINA 2015
 

MED&MED kompletna ponuda

Fizikalna medicina

TOP GINEKOLOGIJA 2015


TOP INTERNA
MEDICINA 2015
 
 Oprema i reagensi za medicinske laboratorije
    TOP Medilab TOP pato-histologija 
 TOP Transfuzija TOP Transfuzija IIBiohemijski reagensi 
TOP MEDILAB
 
TOP Pato-histologija
 
  

TOP ponuda Randox

Proizvodi i dodatna oprema za banke krvi i službe transfuzije

NIHON KOHDEN - hematološki brojači i reagensi

ARCTIKO - laboratorijski
frižideri i zamrzivači

TOP ponuda BIOHEMIJSKE LABORATORIJE
 
Oprema za mikrobiološke, genetske, biotehnološke i molekularno-biološke laboratorije  
 
 
 
 
 
 
 MikrobiologijaI Mikrobiologija IIMikrobiologija IIIMikrobiologija IVMicrobiogenlab V 
TOP microbiologija 2014 TOP CYTOGENLAB 2015    

TOP Microbiogenlab-2014- VI

 

TOP CYTOGENLAB-2015

    
 Oprema za pijaće i industrijske vode 
  
 
TOP Kvalitet vodaTOP Otpadne vodeTOP Vode 2011

 TOP ponuda kontrolne opreme za bazene,
wellness i spa centre

TOP Vode 2013
 
 Oprema i instrumenati za veterinarsku medicinu  
    Svinjarske farme  
 TOP VeterinaTOP Higijenska mužaTOP Farmski program
Farmski program - Svinjarske farme
TOP Papci i kopita 
  
 


FARMSKA OPREMA -Govedarske farme

MINDRAY- prenosivi ultrazvučni sistemi

Oprema i potrošni mat. za veštačko osemenjavanje svinja

MAGAPOR -
Razređivači
semena nerasta
 
 Servisna podrška 
 
    

 
Servicelab_
Metrolab


Metrološka laboratorija